Lê Thị Thu
  • Lê Thị Thu
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 0986742127
  • thu62pbc@gmail.com
Vũ Thị Thủy
  • Vũ Thị Thủy
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng
  • 0989433115